Stadjers samen aan de (Klimaat)top

(19 mei 2016)

Vanavond organiseerde de gemeente Groningen de Klimaattop voor Stadjers (inwoners van de stad Groningen dus). Deze top werd speciaal georganiseerd voor Stadjers die binnen hun wijk actief zijn op het gebied van energie en duurzaamheid of graag actief willen worden. De vele initiatieven van Stadjers zijn hard nodig om de stad duurzaam te maken op weg naar een energieneutraal Groningen in 2035.

Erg inspirerend al die mensen die samen aan de slag gaan met verduurzaming! Naast presentaties van wijken die al heel goed bezig zijn was er ruimte voor vragen aan en informatie uitwisseling met een aantal organisaties die dit soort initiatieven ondersteunen, zoals Buurkracht, Grunneger Power en het Energieloket Groningen.

Er zijn inmiddels zoveel van dit soort organisaties dat mensen die bijvoorbeeld samen energie willen opwekken, energie besparen, buurttuintjes oprichten, auto’s willen delen of hun afval verminderen soms door de bomen het bos niet meer zien. Probleem of “laat 1000 bloemen bloeien”?

In ieder geval voldeed de Stadjer Klimaattop ruim aan het motto: Deel kennis en laat u inspireren!
.