Diensten

Wat kan ik voor u betekenen?

Ik zet graag mijn competenties in om analyses te maken, knelpunten te signaleren, processen te stroomlijnen, oplossingen te bedenken, te verbinden, samen te werken en te communiceren. Uitgangspunten hierbij zijn: integriteit, kwaliteit, efficiëntie en voldoening. Ik adviseer overheden en andere organisaties over beleid en schrijf beleidsstukken. Daarnaast initieer ik projecten, leid ze en/of voer ze uit.

Ik heb ervaring met:

Beleidsontwikkeling

 • adviseren over beleid
 • leesbare beleidsstukken, projectplannen en rapportages schrijven
 • bestuurlijk strategische processen en bestuurlijke sensitiviteit
 • duurzaamheid borgen in organisaties

Projecten ontwikkelen, leiden en begeleiden

 • aanjagen en procesbegeleiding
 • verbinden inhoud en proces
 • organiseren van kennisontwikkelings- en kennisdelingsbijeenkomsten
 • samenwerking stimuleren
 • motiveren en activeren
 • oplossen complexe problemen
 • brainstormen en improviseren
 • fondsenwerving
 • subsidieregelingen opstellen en subsidie verlenen
 • monitoring projecten
 • evaluatie projecten
 • interviews en/of vragenlijsten afnemen

Inzet expertise over (duurzaam) gedrag en sociale psychologie

 • bewustwording en gedragsverandering
 • de invloed van de sociale omgeving op gedrag
 • beleid, projecten en communicatie afstemmen op doelgroepen
 • mediation en coaching

Netwerken

 • partijen, personen en informatie met elkaar verbinden

Communicatie over projecten en beleid

 • nieuwsbrieven, artikelen, persberichten en blogs
 • opzetten en beheren webforum

Diversen

 • bijeenkomsten voorzitten
 • besturen organisaties
 • brede kennis over energie, klimaat, duurzaamheid, energiebesparing, energieopwekking, duurzame leefstijl
 • werken in coöperaties en vrijwilligersorganisaties

annet_zaagsma_advies_home_1

AnnetZaagsmaAdvies, Energietransitie en Duurzaamheid