Klimaatbeleid leeft in Winsum

Vormgeven aan je lokale klimaatbeleid, hoe doe je dat? Burgers, dorpsverenigingen, energiecoöperaties, agrariërs, andere bedrijven en medewerkers van de gemeente Winsum gingen hier woensdag 14 december samen mee aan de slag. De gemeente wilde graag weten hoe zij volgens deze stakeholders het beste vorm kan geven aan de speerpunten in haar Klimaatbeleid: energiebesparing bij particulieren, energiebesparing en bedrijven, burgers betrekken bij energiebesparing/energieopwekking en duurzame mobiliteit. Op deze goed bezochte avond, die Martijn van der Glas en ik voor gemeente Winsum organiseerden, waren vier experts (Groninger Energie Koepel, Energieloket Groningen, Energy Expo en de verenigde bedrijven van Warm Wonen In Winsum) aanwezig. Zij gaven per thema een pitch over wat er in Winsum op dit gebied speelt en hoe de gemeente aan verduurzaming kan bijdragen. Vervolgens was het de rol van de lokale betrokkenen om hun mening hierover te geven en suggesties aan te dragen. Een leuke en succesvolle avond, met voor de gemeente èn de andere aanwezigen veel aanknopingspunten om mee verder te gaan.